Exhibition discussion-1 (05th Dec 2011)

fail kollan vaa echehi fail koffa, bahattan jehey echehi bahattafa, upgrade kuran beynun meehun upgrade koffa
thursday ga vaan vee goiy engeyne

plan koffa othy public exhibition akah select kurevey echehi, nuny hurihaa echehi
thursday ga mark koffa engeynee

city council hall ga baavan beynun tho emmen?
ufedhey suvaalaku, baivaru echehi hedhifa, kocheh tho exhibit kuraany
kurevifa huri hurihaa masakathuge there in

kuri hurihaa echehi hedhy re: laigen
kommehen e aa hifaigen ulheykah nujehey
mihaaru indhe dhaane emme furathama kuri masakkatha behey thafaathu visnumeh
object aa dhekey goiy thafaathu vedhaane

aharumen gengulhunu basthakeh
eyge key bas thakeh discover kurevijjeya, dhivehin tharujama annany kihineh

curation ge vaahaka aslu mi dhekeveny
city council, male medhuga
male in hovi kuni
faadeh ge process eh ge there in, male ah base vany
male city council there in wall eh ga laan furusathu libeny

art                     fannu, vatharu, faadu, kurehun
re:                     alun, adhi
architecture        faruma, thakethi nuny echehi, nuny imaaraathuga faruma, imaaraathuge      faruma
design                faruma
artifacts             anything one makes on own
space                jaaga
culture              sagaafaiy
sustainability      dhemehettenivi
community         mujuthamau
research           diraasaa
trash                kuni buni, kuni, beykaaru, baakee
place               than, thaneh
social               ijuthimaai
congestion        thoh jehun
concept           hiyaalu, visnumeh, ekulavaalevey visnun, ekuvaalevey hiyaalu
narrative          vaahaka,
typology          vatharu (generic), baavaiy
scenario          fenna goiy, oiy goiy, gotheh
public             aamun
environment

alun gotheh fenun
mives gotheh
dhemehettenivi gotheh, goiy
thin fah     -> male ga vari ginaveema
        -> kandikyge thin
ummeedhee kuni         - sator
kuneege faidhaa         - varah golha
dhemehettenivi faruma     - varah architecture
ekulavaalevey jaaga      -
beykaaru visnun
vashaa jehey kuni

ambiguous koh, seedha point neynge gothah.
misaalakah gotheh

riluwan, kihineh dhidha nagany? ehen thanakah move kuraany. she already knows.
dhidha move kuryma, ithurah libeyne furusathu thakaky koba?
justify kuraany kihineh?
discussion eh gennany kihineh?

public ah invite kuraany opening ah ekani. dhen 3 nuny 4 dhuvahah hulhuvaalaigen ulheynee.

exhibition kon dhuvahaku tho, kon bayaku tho. kihineh tho.

26 panels, or 12 panels A1. printing and mounting.
e meehehge space aky 2 x A1
dhen libey space ga curate kureveyne
catalogue - hurihaa emmenge masakkaiy. not necessarily just the selected. 100 words write up.

catalogue aa design board and model vee ma exhibition beyveyne
opening invitess. architects. engineers. students. doctarun.
catalogue will be in A5.

budget of 20,000

catalogue
panels
invitees

razeen
hamru
saaif

ibbe
shafee
shaaheen
niushad
soppe

leena
nizdhy
niya
shan
rilwan